MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 21 februari 2012

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har ordet: Det är tuffa ekonomiska tider och det påverkar Karlstads kommun på olika sätt

Under eftermiddagen intervjuades jag av SVT Värmlandsnytt som ställde frågor kring konsekvenserna av kommunens besparingar inom handikappomsorgen. 

Som jag sa till reportern är dessa besparingar givetvis inte roligt att behöva göra men som ekonomin ser ut nu är det ett måste. Vi måste inom de olika nämnderna göra vissa anpassningar och sträva efter en långsiktigt hållbar ekonomi.

Vi måste ta ett ekonomiskt ansvar, inte bara för det här året utan för åren som ligger framför oss också.

Inför detta har vi självklart vänt och vridit på alla möjligheter där man bl.a. sett på smartare lösningar. Vi har också jämfört oss med andra kommuner som lyckats utföra samma goda service för sina kunder som vi utför MEN till en lägre kostnad jämfört med oss. 

Självklart förstår jag att det finns en oro inför sådana här stora förändringar och man undrar givetvis vad kommer det att få för effekter?

Det är också därför som vi nu framåt kommer att följa denna process noga för att se om det behöver göras justeringar.

Anledningen till att SVT Värmlandsnytt ville ha en intervju med mig var för att de pratat med flera personer som faktiskt är oroliga för hur det kommer att bli för dem i och med dessa besparingar. Om de kommer att bli utan hjälp som de är i behov av eller om det kommer bli otryggt för dem...

Här är vi mycket tydliga från både nämnd och förvaltning:
Man ska inte bära på en sådan oro eftersom vi från början sagt att våra kunder inte ska märka av effekten av dessa förändringar vad gäller deras omsorg och service från oss. Man ska få den hjälp och service som man är i behov av och med god kvalitet. 

I denna process är det 3 saker som är viktigt att framhålla:
  • Det ska absolut inte bli sämre för våra kunder - de ska få den hjälp och service som de behöver, både planerade och oplanerade insatser (om det skulle hända något oförutsett).
  • Vår utgångspunkt är att inte säga upp tillsvidareanställd personal.
  • Vi har stärkt upp vår tillsynsplan för att se hur processen utvecklas framåt. Samtidigt genomför vi också en kundundersökning innan förändringarna genomförs, för att sedan göra ytterligare en och det gör vi för att, i hela denna process, kunna jämföra och se på om det är något som vi behöver ändra på.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...