MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 11 mars 2012

18-års gräns för omskärelse - 13 tunga argument...

I dag tog vi moderater ett mycket klokt beslut på förbundsstämman!

Be my guest och argumentera mot mig OM du tycker att du kan det efter du läst detta...

I dag har vi tyvärr en lag som ger föräldrar rätt att karva i små pojkars könsorgan som en del av religionsfriheten..

"Att visa empati och respekt för vuxna människor som önskar skära i sina barns friska kroppar innebär emellertid ett ställningstagande som vänder barnen ryggen. Empati och respekt bör i detta sammanhang visas de som ingreppet utförs på, inte för dem som står vid sidan av och firar den oåterkalleliga märkningen av barnet."
-


Det ska vara nolltolerans mot icke-medicinskt motiverade ingrepp på barn oavsett kön.
-
13 tunga argument:
Bara 1 av dem borde räcka...
 • Barnkonventionen: "Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas."
 • Den kvinnliga omskärelsen är förbjuden enligt lag sedan 1982 oavsett omfattning, även om man bara tar bort lite av de inre blygdläpparna. På pojkar skär man bort en större del del av förhuden...
 • En omskuren penis blir mindre känslig för stimulans, bland annat beroende på att man vid ingreppet skär bort tusentals  sexuellt känsliga nervändar ca 10 %.
 • Talgkörtlarna på förhudens insida avlägsnas. Eftersom ollonet utsätts för nötning från kläder och hud efter ingreppet härdas huden och blir grövre. Därmed går ytterligare en del av känsligheten förlorad, och i vissa fall förloras möjligheten till att uppleva orgasm.
 • Löper större risk för urinrörsförträngning
 • 2000 av 3000 som omskärs i Sverige i dag vet vi inte vart det utförs-det är alltså redan idag vanlig ritual att utföra i "hemmet", trots att många landsting erbjuder att utföra det.
 • När det görs av andra än läkare kan det bli fråga om misshandel om ingreppet görs med lokalbedövning utan tillräcklig professionell assistans
 • Barnaga är förbjudet i Sverige, detta förbud hindrar tyvärr inte föräldrar från att misshandla sina barn. Det är likväl ett principiellt viktigt förbud som visar på samhällets syn på barn som rättighetsbärande individer.
 • Valfrihet för den enskilde individen när denne kan bestämma själv baserat på egna kunskaper och vuxet tänkande.
 • Ogenomtänkt argument som används ofta i debatten: "Ska vi förbjuda dop också då?". Ganska lätt att sticka hål på: Dop inte inte är ett irreversibelt ingrepp. Har man fått lite vatten på huvudet går det att torka bort. Vill man senare inte bekänna tron ytterligare behöver man inte konfirmera sig. Det är i dag många 15-åringar som väljer att inte göra det fast de är döpta. Är man omskuren är det lite svårt att få det ogjort.
 • Den vanliga myten: En omskuren penis är, till skillnad från vad en vanlig myt säger, inte mer hygienisk. Ollon och urinrör lämnas mer exponerat för smuts och baktierieangrepp och den antibakteriella och skyddande funktion som så kallad smegma ger saknas på en omskuren penis. På nyfödda kommer ollonet i ständig kontakt med urin och avföring på grund av avsaknaden av förhud
 • Det stympande ingreppet är ett övergrepp som görs utan barnets medgivande (men eftersom det är föräldrarna som håller ned det sprattlande barnet anmäls det inte som misshandel.)
 • Svenska barnläkarföreningen har tagit ställning nu i år och kritiserar omskärelse av småpojkar av religiösa skäl. 
Klockrent uttalande från en som har kunskap och erfarenhet:
– Det är ett stympande ingrepp utan medicinsk grund. Det är att jämställa med kvinnlig könsstympning, säger Gunnar Göthberg, ordförande för Svensk barnkirurgisk förening och överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. 

Dagens citat: "Gud skapade mannen med en förhud så det kan ju inte vara fel" - MUF Värmland 

Parallell från DN:s artikel ”Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar”:

Ponera att Socialstyrelsen får in ett fall där ett par föräldrar tillhör en religiös rörelse som vill skära bort öronsnibbarna på sina nyfödda barn. Anta att de hänvisar till sin trosövertygelse inom denna religiösa rörelse och bifogar ett citat från rörelsens heliga bok som säger; ”Omforma öronen på era barn som ett tecken på ert förbund med Gud.”


4 kommentarer:

Natalie sa...

Omskärelse kommitten vars enda mål är att förhindra onani och uppmuntra överbefolkning måste stoppas! Sverige var först i världen med sex-undervisning, Ling- gymnastik och diverse kroppsövnings kultur. Detta är vi stolta över och bör sprida till andra.

Dolly Wild sa...

Tack för att du vågar ta upp detta viktiga ämne! En förvriden sexualitet har negativ effekt på våra liv. Stymparna vinner så länge det sker undangömd i det dolda. "Sedlighets anhängarna" vill helst förbjuda diskussioner och onani. Jag har varit naiv och kunde aldrig tro, att även judar gjorde detta mot sina pojkar.

Dahmane sa...

när patrik sjöbergs massör är lite väl intensiv då blir det jävla rabalder i media om förtryck, pedofili, häxjakter mm och böcker skrivs! Men när invandrar pojkar i beroendeställning blir bestulna på sina organ med våld, då blinkar ingen ens

Kalle sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

Vivian...

Vivian...