MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 27 mars 2012

Mycket förvånande pressmeddelande (S) i Karlstad skickade ut i dag..

"Karlstads äldre kan inte vänta"...

...var (S) rubrik kring att behovet av fler vårdplatser i Karlstad ökar. Jag måste bara få säga att detta var nog ett av de mer förvånande pressmeddelanden jag sett från deras sida. En mer vidöppen dörr att sparka in får man leta efter och frågan är vad (S) vill uppnå med detta mer än att bara bita sig själva i svansen...

Att det finns ett stort behov av fler vårdplatser i Karlstad är ingen nyhet alls eftersom processen för ett nytt boende sattes i gång redan förra året då Vård- och omsorgsnämnden tog initiativet. Att behovet av platser ökat katastrofalt har dock inte inneburit att vi inte klarat av att erbjuda plats inom den 3 månaders perioden som vi ska.

Det är alltså ingen som blivit eller blir utan plats i dag men med den kösituation vi har i dag är det inte hållbart i längden.

Lite punkter som kan vara bra att vara medveten om (och som jag trodde (S) också kände till innan de skickade ut sitt pressmeddelande)... 
  • Processen för ett nytt vårdboende är redan i gång. Vård- och omsorgsnämnden tog initiativet redan i slutet av förra året där Teknik- och fastighet fick i uppdrag att ta fram lämplig tomt utifrån de behov vi lade fram.
  • Vi har ingen annan uppfattning än oppositionen - tvärtom. Det här är en fråga som vi har drivit gemensamt från nämnden....
  • Det kommer upp ytterligare om detta på nämndens bord i april. I och med ramyttrandet - där kommer vi formellt att äska pengar för driften. Teknik- och fastighet i sin tur äskar pengar för en fastighet.
  • Vi ser att bygget ska vara klart så snart som möjligt. Sedan vet vi att det inte bara att "knäppa i fingrarna" så står ett boende klart men det vet också oppositionen....
  • En byggnation tar en viss tid. Eftersom det redan ligger hos Teknik- och fastighet att ta fram lämplig tomt/tomter, ligger vi dock bättre till i tid när det väl är dags att "sätta spaden i backen".
  • När det gäller de korttidsplatser som gjorts om på Resurscentrum (Rosenbad) är det viktigt att man skiljer på korttidsplatser och avlastningsplatser som man som anhörig periodvis kan behöva. Korttidsplatserna är de platser som är till för personer som kommer från sjukhuset, där det då exempelvis behövs tid för att anpassa hemmet med hjälpmedel och omvårdnad från kommunen. För att möta upp att dessa platser nu görs om, kommer mer resurser att läggas på hemtjänsten. Till detta kommer också ett vårdplaneringsteam tillsammans med ett trygghetsteam att arbeta mer effektivt för att snabbare lösa dessa frågor direkt från sjukhuset så att man slipper "mellanlanda" på Resurscentrum.
Avslutningsvis
Vi i majoriteten ser att behovet av vårdplatser är långt mycket större än vad (S) uttrycker. Därför kommer vi så behöva ta ett initiativ om att bygga ett ännu större boende med fler platser än det var tänkt från början.
Det behövs troligtvis det dubbla mot det 50-talet oppositionen talat om...


Vi tänker inte göra samma misstag som (S) gjorde när de satt i majoritet och byggde ett alldeles för litet vårdboende i och med Zakrisdal. De visste att behovet av platser var mycket större men ville inte se det.
Det är en konsekvens vi får leva med nu...

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...