MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 20 juni 2012

Går helan halva sommaren för dig?

Vi brukar tala om riskperioder då ungdomar dricker mer eller då det finns risk för att de ska börja dricka (valborg, skolavslutning, midsommar, halloween, nyår etc.). En period som man kanske inte talar om så mycket men som kanske är den största av dem alla är semesterperioden. Dessa riskperioder finns - oavsett ålder.


 
För att minska alkoholen bland unga kanske man ska fundera på sitt eget alkoholdrickande eller sambandet mellan sitt eget sätt att köpa alkohol och att ungdomar får tag på den.

 
Den som köper olagligt såld utlandsalkohol stödjer ett system som leder till att ungdomar lätt kan få tag på den. Verkligheten är att den vuxna person som köper illegal alkohol stödjer inte bara den svarta marknaden utan kan också vara densamme som säljer till våra barn.

 
Den som menar allvar med att barn/ungdomar inte ska ha tillgång till alkohol ska själv säga nej till de personer som idag tjänar pengar på illegal alkohol.

 
Tillgången av illegal alkohol har lett till förändrade attityder hos landets ungdomar om huruvida det är okej att köpa olaglig alkohol eller inte. Här är det viktigt att vuxna ser sitt ansvar och är goda förebilder. Barn och ungdomar har en tendens att göra som vi vuxna gör, inte som vi säger. Det är därför viktigt att vi vuxna är goda förebilder och ställer oss vissa frågor gällande vår egen relation eller attityd till alkohol.

 
Är du en av dem som ber någon köpa med lite alkohol från Tyskland? Är du en av dem bunkrar upp alkohol inför midsommar och/eller semestern? Är du en av dem som köper en "tom" platsbiljett till Tyskland - där någon annan köper med din kvot?

Tillgängligheten är en riskfaktor. Har du mycket alkohol hemma är det större risk att du dricker mer.

 
Oavsett tillgång bör man ställa sig frågan varför man dricker alkohol från början. Anledningen kan faktiskt vara den som gör att många människor fastnar i ett missbruk. Det kan handla om jobbiga situationer genom livet och där man kanske tar till alkohol för att klara det, att man för stunden behöver koppla bort något etc. En del av dessa frågor kanske man får svar på som man inte känner sig helt bekväm med. Man kanske dricker man för att man helt enkelt känner att man har svårt att hantera problem, för att man känner sig ensam eller för att koppla av? En annan aspekt som man också bör väga in är vad man för arvsanlag.

Vart går då gränsen för att ligga i riskzonen?

 
Det är givetvis flera faktorer som spelar in i detta. Det man ska komma ihåg är att för att ha alkoholproblem behöver man inte dricka varje dag eller att det står flaskor överallt. Det handlar snarare om mängden man dricker. Hur ofta man gör det och kanske det viktigaste - varför gör man det. Sedan spelar det inte så stor roll om man gör det själv hemma eller om man gör det i glada vänners sällskap ute på krogen flera dagar i veckan.

 
Alkoholmissbruk har många ansikten. En viktig indikator på att något kanske inte står rätt till är när någon i omgivningen reagerar på att man kanske dricker för mycket. Hur reagerar du på när du märker att någon i din omgivning dricker för mycket?

Enligt experter på området anses du vara i högriskzon om du är man och dricker mer än 10 starköl/vecka och som kvinna 7 starköl/vecka.
  • En flaska lättöl per dag under ett år blir cirka 10 helflaskor starksprit.
  • En burk folköl per dag under ett år blir cirka 23 helflaskor starksprit.
  • En burk starköl per dag under ett år blir cirka 36 helflaskor starksprit.
Tänk på att du faktiskt inte behöver dricka något bara för att det är midsommar. Du behöver heller inte dricka var och varannan dag bara för att det är semester eller är du en av dem som tänker:

"Ja, men det är ju bara när jag är ledig - däremellan är det ju inte så mycket"

 
Än en gång – fundera på din egen relation till alkohol, du själv som förebild och sambandet mellan ditt sätt att köpa den och att ungdomar får tag på den.

Hjälp och stöd för barn och unga när någon vuxen i deras omgivning kanske dricker för mycket:

 
Vill du prata med någon om det? Ring gärna till BRIS: 116111 eller gå in på deras hemsida. Där kan du även chatta med någon.

 

 

 

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...