MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 12 juni 2012

Skolavslutning och student - hur vet du att ditt barn kommer hem tryggt efter firandet?


Skolavslutning och student är en underbar tid för unga men det är också en period som ungdomar dricker alkohol. Vi vet också att unga i dag upplever att det är enkelt att få tag på alkohol. Tillgången på illegal alkohol bidrar till att de som inte ska dricka något alls gör det ändå.

Under denna period ser man alkoholpåverkade unga överallt och många av dem har inte åldern inne att dricka alkohol överhuvudtaget. Frågor man ställer sig är: Vad händer med alla dessa när kvällen lider mot sitt slut och natten tar vid. Vem tar hand om dem? Vem hjälper dem hem tryggt?

Här bär alla ett ansvar – i synnerhet vuxna och föräldrar!

Den som menar allvar med att barn/ungdomar inte ska ha tillgång till alkohol ska själv säga nej till de personer som idag tjänar pengar på illegal alkohol. Alla vuxna måste lova sig själva att tipsa polisen när de ser eller hör talas om en olaglig alkoholförsäljning. Detta för att ytterligare förstärka polisens insatser mot den olagliga utlandsalkoholen. Vi måste arbeta på enad front och motarbeta den illegala marknaden. Den är ett stort hot mot våra ungdomars hälsa och utveckling. Som förälder, håll koll på var din tonåring befinner sig och vad han/hon gör nu under skolavslutningen/student. Köp inte ut eller bjud på alkohol!

Tips till vuxna och vårdnadshavare:
1. Håll koll på var din tonåring befinner sig och gör under skolavslutningen. Ha gärna kontakt med andra vuxna. Sover någon över hemma hos dig eller om ditt barn sover över hos någon annan - ha en dialog med de andra föräldrarna.
2. Var närvarande. Få med dig andra föräldrar. Ge er ut och nattvandra. Att föräldrar är ute skapar trygghet för ungdomarna.

3. Köp inte ut och bjud inte på alkohol. De långsiktiga effekterna av ökad tillgänglighet till alkohol är väl belagda i forskningen:

• Ju lättare det är för ungdomar att få tag på alkohol, desto mer dricker de. De som blir bjudna i det egna hemmet, dricker mer än andra ungdomar utanför hemmet.

• Ju mer och ju tidigare i livet ungdomar dricker alkohol, desto större risker löper de att få medicinska skador samt utveckla alkoholberoende längre fram i livet.
• En langare är oftast en förälder eller ett äldre syskon.
4. Sätt upp regler för hur länge ditt/dina barn får vara ute. Unga vill ha tydliga ramar. Gör dem delaktiga i besluten - skapa överenskommelser.
5. God kommunikation - se till att du har tid att lyssna när ditt/dina barn vill prata med dig. Ställ öppna frågor som kräver utförliga svar.
6. Hitta på något ni kan göra tillsammans på skolavslutningen.
7. Tänk på att du är den främsta förebilden - var en god förebild. Barn gör inte som vuxna säger. De gör som vuxna gör...

Det är dags att alla vuxna funderar över sambandet mellan sitt eget sätt att köpa alkohol och att ungdomar får tag på den. Den som köper olagligt såld utlandsalkohol stödjer ett system som leder till att ungdomar lätt kan få tag på den.

Ser du eller vet om affärsuppgörelser kring illegal alkohol eller narkotika - ring polisen på 114 14. Pågår affären, ring 112.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...