MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 26 juni 2012

Ris och ros oavsett om man sitter i majoritet eller opposition...

Man måste våga eller vilja se de brister som finns inom de verksamheter som ligger inom ens kommun och man måste göra det man kan för att rätta till dem.

Håller med min politiska kollega Maria Haglund fullständigt när jag läser på hennes blogg om hennes reflektioner efter att ha träffat flera föräldrar som fört fram kritik kring deras barns skola i Örebro.

Oavsett om det är skola, förskola, vårdboende, äldreboende, socialtjänst, ja, helt enkelt kommunal välfärd, ska våra kommuninvånare ha rätt till lika vård, de ska möta god kvalitet, få ett gott bemötande och uppleva trygghet. Detta oavsett vilken skola man än går på. Vilken förskola man än lämnar sitt barn på. Vilket äldre/vårdboende man än bor på eller vilket socialtjänstkontor man än besöker...

Det är tragiskt, oavsett vilka faktorer det beror på, att föräldrar upplever en otrygghet när de lämnar sina barn på skolan eller när de säger till oss förtroendevalda att varje elev inte blir sedd eller ges möjlighet att växa.

Mycket av det vi vill med vårt land börjar i skolan. En bra skola anser vi en är förutsättning för att värna vårt samhälle och för att kunna ge alla människor, oavsett bakgrund möjlighet att utveckla sina färdigheter.Det är fullständigt oacceptabelt att man i det tysta tillåter mobbning och att föräldrar upplever skolan med stora brister:
 

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...