MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 16 maj 2013

Att vara politiker är inte alltid lätt när vissa tuffa beslut ska tas

...och vissa tillfällen är tuffare än andra.

Jag är medveten om att precis som jag själv inte alltid förstår anledningar eller bakgrunder till vissa beslut som tas, är det samma sak för andra. 

Demokrati handlar om att alla ska få vara delaktiga och ha insyn men vi vet också att information kring vissa beslut kan inte vi politiker lämna information om. Sedan finns det givetvis sådana tillfällen där viss bakgrundsinformation är så känslig att det bara inte går att föra ut innan beslut tas. 

Ibland får man helt enkelt lita på att vi förtroendevalda gör vårt bästa för att ta rätt beslut. Det kan handla om såväl ekonomiskt ansvarstagande i tuffa tider som att vi ska kunna leva och bo i ett tryggt samhälle. Det kan också handla om att vi ibland måste ta beslut för att skydda demokratin. 

Jag uppskattar verkligen de brev, mail, samtal som jag får från kommuninvånare som engagerar sig i frågor som berör dem i sin vardag. Det är glädjande att det finns så stort stöd för de förtroendeuppdrag som vi politiker har.

Det är inte den lilla skarans ondska som är det stora hotet mot demokratin. Det är den stora massans likgiltighet och tystnad...Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...