MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 15 april 2012

Apropå utökade öppettider på krogen i Karlstad...

Ungefär 90 procent av alkoholkonsumtionen i Sverige sker utanför de restaurangmiljöerna där av alkohollagen är reglerad och kontrollerad av myndigheter.

Det är ingen hemlighet vad jag tycker i frågan om att öppettiderna på krogen ska förlängas. Jag har under flera år framfört min personliga åsikt i frågan och det är också en fråga som vårt parti i Karlstad drivit länge.

Jag har träffat flera krögare/företagare under åren men i synnerhet den sista månaden efter att debatten om utökade öppettider på krogen än en gång dykt upp. De företagare jag träffat nu det sista säger att det kanske inte är säkert att de kommer utöka sina öppettider om reglerna ändras MEN de vill ändå ha möjligheten att kunna göra det.

Man vill alltså som företagare ha möjligheten att kunna ha öppet någon timme längre endera hela tiden eller under begränsad period (sommarhalvåret, olika arrangemang etc). Samtidigt ser de givetvis också sitt ansvar med det. 

"Hur kan du tycka så här Marléne, du som har jobbat med alkohol- och drogförebyggande arbete?"

Att tro att vi ska komma tillrätta med den ökade alkoholkonsumtionen eller alkoholrelaterade folkhälsoproblem genom att strypa tillgången på den legala alkoholmarknaden är lite väl naivt. Det kommer inte att hjälpa att samhället ger mer strikta regler vad gäller restaurangers möjligheter att servera alkohol. 

Dessutom - om vi stryper den legala tillgången på alkohol öppnar vi samtidigt upp ännu mer för den illegala alkoholmarknaden som redan i dag är ett nästintill övermäktigt samhällsproblem.

En stor fördel med att restauranger/krogar serverar alkohol är att det då sker under ordnade former och social kontroll. Detta kontrolleras också regelbundet genom tillsyn av myndigheter och all restaurangpersonal utbildas i ansvarsfull alkoholservering samtidigt som de aktivt är med i Krogar Mot Knark. 

Vi vet att alkoholkonsumtionen ökar överlag i vårt samhälle och att våld och övergrepp ökar i takt med promillehalten.  

En stor bidragande faktor till detta är givetvis den ökade tillgången på alkohol dock inte den legala. När det gäller illegal alkohol har samhället i dag föga kontroll i det stora hela. Det är denna marknad samhället måste bekämpa och det på flera olika nivåer, INTE den legala marknaden.

Ja, jag har under många år arbetat som processledare inom ramarna för alkohol- och drogförebyggande arbete på kommunal nivå och anser att det är ett av de viktigaste områdena som samhället ska arbeta med. Det är dock viktigt att man lägger resurserna på rätt ställe...

När det gäller just detta område tycker att man är helt fel ute när man talar i förebyggande termer. De som ger underlag till beslut på detta område tänker inte långsiktigt eller har ett helhetstänk. Jag anser inte att man arbetar förebyggande när man resonerar om att krogar ska stänga tidigare eller inte få ha öppet längre. Det blir snarare en motsatt effekt och man slänger upp dörrarna för den illegala marknaden, det dolda våldet och missbruket.

- Om det nu vore så att vi visste att våra medborgare kom ut på krogen mellan kl.21-22 och gick hem och lade sig runt kl.01.30-02.30 på helgerna vore det inga problem. Nu vet vi dock att de flesta människor inte kommer ut på krogen förrän klockan är runt kl.23.30-00.00 och då har man ca 2 timmar på sig innan man ska gå ut igen. Många har då inte umgåtts klart utan drar då vidare någon annanstans och där det inte alls finns samma kontroll som det finns på krogen.


Det är egentligen mycket förvånande att olika instanser mer eller mindre uppmuntrar till kortare öppettider på krogen. Detta med tanke på att det med all sannolikhet kommer öka med privata fester, svartklubbar mer eller mindre etablerade. Självklart ska de som har serveringstillstånd sköta sig och inte servera till märkbart berusade eller minderåriga. Det handlar om hur människor dricker inte när och det är just det som blir lite skevt i denna diskussion.


Om vi skulle få en utveckling av den illegala marknaden genom att man stryper den legala, minskar den samlade kontrollen. Exempelvis servering till märkbart berusade, våld, sexualbrott, kontroll av åldersgräns etc. Det finns ingen tillsyn på privata fester, svartklubbar eller efterfester.Det leder också till att polisen får en ökad arbetsbelastning på ett större upptagningsområde i stället för att de kan centrera resurserna mer till citykärnan.
Så länge det finns ett behov för människor att komma ut och roa sig så kommer marknaden för krogar att vara stor. Dessutom är Karlstad en turist-, student-, evenemangsstad vilket gör att det ställer mer krav på utelivet.
 
Jag tror på att utöka öppettiderna och servera alkohol under kontrollerade former i syfte om att förebygga våldsbrott och överkonsumtion av alkohol (förordnade ordningsvakter, att man inte serverar till märkbart berusade, att man kan snappa upp om någon far illa etc).  

Jag tror ännu mer på att vi ska lägga ned energi och resurser på att fortsätta satsa på att stärka självförtroendet och självkänslan hos barn, ungdomar och föräldrar så att de inte ska behöva ta till alkohol eller droger för att ändra sin sinnesstämning. Detta genom stöttning och metoder som har vetenskapligt bevisad effekt. Det är alkohol- och drogförebyggande arbete och lyckas vi ännu bättre med det kommer troligtvis totalkonsumtionen av alkohol och droger minska i det långa loppet!

Läs även: 

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...