MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 29 april 2012

Det gör mig förbannad att vissa anser sig ha rätten att hota mig!

Som förtroendevald riskerar man givetvis att bli utsatt för att någon eller några försöker påverka en otillåtet och då på olika sätt. Exempelvis genom hot, våld, trakasserier, mutor etc. Nu är detta inte vanligt förekommande, som tur är, utan det sker endast i begränsad utsträckning. 

När det händer kan det handla om olika saker. Exempelvis att man inom ramen för sitt uppdrag varit tvungen att ta vissa beslut/vidtagit åtgärder. Att man syns mycket offentligt. Att man väljer att på ett mer aktivt sätt, driva frågor. Att man skapar avundsjuka genom att man är framgångsrik i det man gör. Att man tar ställning i frågor som någon eller några uppfattar som negativt.

Det är tragiskt att man ska behöva tänka sig för innan man lyfter vissa ämnen. Vilka känslor kan det väcka? Kan någon/några uppfatta det som mer negativt än andra och reagera/agera onormalt på det?

Det är dock så att om man hela tiden ska göra riskanalyser och backa, då har man som politiker, händerna delvis bakbundna. Det är hot mot demokratin.

Varför tar jag då upp detta ämne just nu? 

Det är förmodligen inte så svårt att räkna ut att jag blivit utsatt för hot. Det kommer också bli offentligt eftersom det har gjorts en polisanmälan. Självklart väcker det olika känslor inom en när man blir utsatt för sådant här. Det som stör mig mest är ändå att mitt "riskanalystänkande" ska behöva blir mer utpräglat p.g.a. att någon vill skrämma mig. 

Jag har valt att engagera mig politiskt för att "jag vill förändra världen". Mina största hjärtefrågor är de som rör utsatta människor i vårt samhälle och samhällstrygghetsfrågor. Det kan handla om barn som växer upp under otrygga omständigheter, organiserad brottslighet, klotter/skadegörelse. Att äldre och personer med funktionsnedsättning ska få sina behov tillgodosedda på det bästa sätt. Könsstympning på pojkar och könsstympning på flickor mm. Om jag skulle välja att inte lyfta någon av dessa frågor p.g.a. att det är för känsligt eller för att jag eller andra kommer fram till att det är för riskfyllt - vad händer då? Om alla tänker så - vad händer då?

Vad händer exempelvis med alla flickor som blir utsatta för övergrepp genom att de könsstympas? 

Jo, man osynliggör dem. 

Självklart finns det risker med att vara en offentlig person. Självklart ökar det riskerna ju mer aktivt och utåtriktat man väljer att jobba med olika känsloladdade frågor. Självklart ökar det riskerna med att vissa personer blir avundsjuka eller retar sig på en, ju mer engagerad och kontroversiell man är...

Jag är engagerad och vet att jag kan vara kontroversiell som person och när jag bestämt mig för att satsa på något gör jag det aldrig halvdant. Jag har en drivkraft och är målmedveten. Jag säger vad jag tycker även om det ibland inte är det bekvämaste. Jag ser det som mitt ansvar att lyfta fram svåra frågor på olika nivåer och genom så många kanaler som möjligt för att bilda opinion. Jag trivs med hur jag är som person och jag älskar det jag gör, trots att det ibland kan vara tungt.

Det är därför tragiskt att det finns någon eller några som anser sig ha rätten att hota mig till att inte fortsätta vara den personen. Det är tragiskt att någon eller några försöker få bort mig eller tvinga in mig på vägar som jag inte vill gå. Det är tragiskt att det finns personer som tror att de står över vårt demokratiska samhälle som vi byggt upp det.

Att hota mig eller någon annan förtroendevald är ett hot mot demokratin och det får vi aldrig sluta ta på fullaste allvar. Vi måste tillsammans bekämpa det. 

4 kommentarer:

Lennart Pettersson sa...

Trist att du har råkat ut för hot i ditt politiska ämbete. Vi har visserligen yttrandefrihet i landet Sverige, men vi har banne mig inte hotfrihet. Kämpa vidare!

Ulrika Simonsson sa...

Hot mot person är alltid något man ska ta på allvar. Är ledsen för din skull; fortsätt vara förtroendevald.Vi behöver många som vågar stå upp för sin sak. Demokratin är värd att kämpa för, det är ju det enda system vi kan tänka oss!

|| mannen som kan prata om hundar || sa...

Att bli hotad är alltid otrevligt! Hoppas att allt löser sig för dig, och att du tryggt kan fortsätta som tidigare!

Malin Lennartsdotter Hall sa...

Helt rätt Marléne! Låt ingen liten feg och "sjuk" ynkrygg hindra dig från att driva de frågor du brinner för, även om de ibland kan uppfattas som känsliga! Vi behöver fler som du!

Vivian...

Vivian...