MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 18 december 2011

Barnfattigdom eller som vi (M) hellre kallar det ekonomiskt utsatta barn...

Barnfattigdom är en fråga som (S) under året försökt lansera som en bärande politisk skiljelinje vilket givetvis inte håller på flera olika sätt. Det som jag tycker är mest fel i deras resonemang är att de i princip enbart talar om relativ fattigdom inte absolut. Problemet med det är att den först och främst mäter inkomstskillnader och inte fattigdom. Den relativa fattigdomen tar enbart hänsyn till hur personer har det ekonomiskt jämfört med andra. Det blir ett mycket märkligt resonemang att någon ska räknas som fattig bara för att grannen har fått ett nytt jobb.

Det är en dålig mätmetod om man verkligen vill arbeta för att människor ska få det bättre....
Oavsett relativ eller absolut fattigdom ska vi motverka det och det är i den debatten som jag tycker att Socialdemokraterna tappar förtroende (S). Att bekämpa ekonomiskt utsatthet och utanförskap är två av moderaternas viktigaste frågor. Vi måste skapa goda möjligheter för att människor ska bryta utanförskap, få jobb och kunna leva på sin inkomst. Samhället ska ha ett finmaskigt skyddsnät och stå starkt där människor står svaga. Sverige är ett rikt land med en god välfärd. De allra flesta har fått det bättre men det finns de som inte klarar sig lika bra och klyftorna ökar. Vi tar detta på yttersta allvar och har ingen anledning att förvränga fakta. Vi vill att:
  • Att alla barn ska växa upp i trygghet
  • Minska "barnfattigdomen" både i relativa och absoluta mått
  • Få fler i arbete och långsiktigt minska klyftorna
  • Göra det mer lönsamt att arbeta genom att verka för fortsatta sänkta skatter för främst låg- och medelinkomsttagare
Vi moderater är den främsta kraften för frihet, humanitet och framtidstro i Sverige och fattigdom är raka motsatsen till allt detta. Fattigdom leder till maktlöshet och socialt utanförskap. I Sverige ser vi att fattigdomen minskar. Enligt Rädda Barnen levde 430 000 barn i ekonomiskt utsatta familjer 1997. Sedan dess har det stadigt blivit färre ända tills finanskrisen slog till med våldsam kraft över världen 2008.


Som jag tidigare skrivit vill vi nya moderater självklart bekämpa fattigdomen med jobbpolitik och ordning och reda i den svenska ekonomin och sedan 2006 har Nya moderaterna tillsammans med Alliansen gjort en rad insatser för att skapa fler jobb.

Vi måste dock blicka framåt nu och se vad vi tillsammans kan göra på både riks -, regional-, och lokalnivå för att förbättra för barn som lever i fattigdom i dagens Sverige. Det krävs då handling - inte bara ord. Det handlar om att ge barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer goda möjligheter att nå sina livs drömmar. Till exempel genom att stötta skolor, föreningar och andra arenor som barn vistas inom. Det handlar om att barn inte ska behöva ärva fattigdom – vare sig i Karlstad, Värmland, Sverige eller Världen. Det handlar också om att skapa goda förutsättningar för att jobb och företagande eftersom vi menar att det bästa sättet för familjer att ta sig ur utanförskap är jobb och egen inkomst.


Vi moderater strävar efter att Karlstad ska nå full sysselsättning och vi jobbar hårt för att alla människor som kan jobba också ska få den möjligheten. 

Nya moderaterna och Alliansen har också genomfört en familjepolitisk reform med jämställdhetsbonus, vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng och ökat pedagogiskt inslag i förskolan som bärande delar. Reformen har syftat till att öka familjernas valfrihet, skapa goda förutsättningar för familjer att få tid tillsammans, förbättra jämställdheten och att ge både kvinnor och män möjlighet till ett aktivt arbetsliv. Det yttersta syftet med reformen har varit att ge barnen en trygg uppväxt, och att ge varje barn förutsättningar att utvecklas som människa. Det arbetet vill vi nu bygga vidare på. Därför har vi höjt flerbarnstillägget i barnbidraget (+300 kronor/månad för en fyrabarnsfamilj) och 2012 höjer vi också bostadsbidraget för barnfamiljer (+350 kr för ett barn till 1 300 kr/månad).

Nya moderaterna är ett modernt parti som tar ansvar för framtiden, medan Socialdemokraterna tycker att allt var bättre förr. Nya moderaterna ser verkligheten av idag och blickar framåt för att förbättra för framtiden!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...