MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 1 december 2011

Ibland får man svar på debattartiklar som man bara måste bemöta...

...även om det är en lite för låg nivå att ens besvara

Det var i VF som jag och Malin L Hall hade en debattartikel inne om barnfattigdom - socialdemokraternas nyförvärvade hjärtefråga. Vår debattartikel var ett svar till de artiklar som flera S-företrädare i Karlstad haft inne under hösten. 

Dagen efter vi hade haft inne vår artikel kommer ett svar (hör och häpna, här kan man tala om snabba ryck:-). Vi fick vänta i nästa 2 veckor på att få vårt svar publicerat :D). Nåväl, svaret kommer från ett litet otippat håll och det var från Kristinehamn och socialdemokraten Bjarne Olsson där han tycker att min fattighistoria klingar falskt...

Nåväl, med risk för att vårt svar till honom inte publiceras i VF kommer jag här på min blogg publicera det svar som vi skickat in för vi vill inte dröja alltför länge med vårt svar till Bjarne.


Svar till Bjarne Olsson (S)

Att bekämpa barnfattigdom och utanförskap är två av moderaternas viktigaste frågor. Vi måste skapa goda möjligheter för att människor ska bryta utanförskap, få jobb och kunna leva på sin inkomst. Samhället ska ha ett finmaskigt skyddsnät och stå starkt där människor står svaga. Sverige är ett rikt land med en god välfärd. De allra flesta har fått det bättre men det finns de som inte klarar sig lika bra och klyftorna ökar. Vi tar detta på yttersta allvar och har ingen anledning att förvränga fakta.

Rädda Barnen presenterar varje år en rapport där barnfattigdomen i Sverige redogörs. Vi har läst Rädda Barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige 2010 och vi kan rekommendera Bjarne Olsson att läsa den lite mer noggrant nästa gång. För det är inte sant som Olsson påstår att barnfattigdomen bara minskat under socialdemokratiska regeringar och bara ökat under borgerliga regeringar. Faktum är att barnfattigdomen ökade mellan 1991 och 1997 (både S-regeringar och borgerliga regeringar). Från 1997 till 2008 (både S-regeringar och borgerliga regeringar) har barnfattigdomen minskat stadigt, förutom år 2004 (S-regering) och år 2008 (borgerlig regering) då den ökade något. Efter 2008 finns ingen statistik från Rädda Barnen.

Barnfattigdomen var år 2008 mindre än när Rädda barnen började mäta år 1991. Vilket måste ses som en positiv utveckling. Rädda Barnen riktar kritik mot alla regeringar om att de inte gjort tillräckliga åtgärder för att ta bort de strukturella problemen som finns i Sverige. Det har de gjort sedan de började sina mätningar.

Vi måste nu blicka framåt och se vad vi tillsammans kan göra på både riks -, regional-, och lokalnivå för att förbättra för barn som lever i fattigdom i dagens Sverige. Det krävs då handling - inte bara ord. Det handlar om att ge barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer goda möjligheter att nå sina livs drömmar. Till exempel genom att stötta skolor, föreningar och andra arenor som barn vistas inom. Det handlar om att barn inte ska behöva ärva fattigdom – vare sig i Karlstad, Värmland, Sverige eller Världen. Det handlar också om att skapa goda förutsättningar för att jobb och företagande eftersom vi menar att det bästa sättet för familjer att ta sig ur utanförskap är jobb och egen inkomst.

Vi moderater strävar efter att Karlstad ska nå full sysselsättning och vi jobbar hårt för att alla människor som kan jobba också ska få den möjligheten.

Nya moderaterna är ett modernt parti som tar ansvar för framtiden, medan Socialdemokraterna tycker att allt var bättre förr. Nya moderaterna ser verkligheten av idag och blickar framåt för att förbättra för framtiden, medan Olsson (S) blundar för verkligheten, läser science fiction från 40-talet och drömmer sig tillbaks till sitt 70-tal. För att travestera den tidigare nämnde George Orwell: Är det någonting frihet betyder så är det rätten att säga till människor saker de inte vill höra. Det är när argumenten tar slut som personangreppen tar vid men den nivån lägger vi oss inte på Bjarne Olsson. Vi tycker det är bättre att lägga ned energi på att arbeta i verkligheten med insatser som genererar konstruktiva och verkningsfulla åtgärder.

Marléne Lund Kopparklint, Ledamot Karlstads kommunfullmäktige (M)
Malin L Hall, Ledamot Värmlands landstingsfullmäktige (M)
Aida Alvinius, Ersättare Värmlands Landstingsfullmäktige (M)

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...