MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 1 december 2011

Mediamånaden som gått: nyheter, debattartiklar, insändare osv. där jag uttalat mig..."Det stormar kring vårdföretaget Carema. Missförhållanden på äldreboenden i Stockholm och Falun har skapat stora rubriker. Men situationen är inte bättre i Värmland. Det finns äldre i Karlstad som får välja mellan en pratstund eller om deras tänder ska bli borstade. Det säger en anonym källa som VF har pratat med.


http://www.vf.se/asikter/insandare/aldreboenden-far-fler-oanmalda-besok
"Vi kommer att öka tillsynen (både oanmälda och föranmälda) av vård och omsorg efter de senaste veckornas rapportering." (...)

Publicerad: 2011-11-16

"Kommunen reagaerar på vårdskandelerna.Efter skandalerna inom Carema stärker Karlstads kommun sin tillsyn över äldreomsorgen.Såväl kommunens egna som de privata vårdgivarna ska kontrolleras noggrannare."(...)"Socialdemokraterna har en förkärlek till att enbart tala om relativ fattigdom inte absolut. Problemet med det är att den först och främst mäter inkomstskillnader och inte fattigdom, skriver moderaterna MARLÉNE LUND KOPPARKLINT, ledamot av kommunfullmäktige Karlstad och MALIN L HALL, ledamot i landstingsfullmäktige i Värmland."(...)

Nyhetsklipp SVT Värmlandsnytt
Publicerad: 23 november 2011
http://svt.se/2.126550/1.2615543/lang_ko_till_boende&queryArt1851484=kopparklint&sortOrder1851484=0&doneSearch=true&sd=33874&from=siteSearch&pageArt1851484=0


http://www.vf.se/nyheter/karlstad/karlstad-behover-nytt-vardboende
"Antalet demenssjuka i Karlstad har växt lavinartat. Nyligen tvingades Karlstads kommun stuva om på sina boenden för att klara kötiderna." (...)
 
Artikel i Värmlands Folkblad
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/kommunen-infor-barnchecklista
"En barnchecklista. Så ska barn- och ungdomars ställning stärkas då beslut fattas inom vård- och omsorgsnämnden. Det anser den politiska majoriteten i Karlstads kommun."(...)


http://www.vf.se/nyheter/karlstad/delar-av-handikappomsorgen-laggs-ut-pa-entreprenad
"Karlstad är en av tre värmländska kommuner som har infört Lagen om valfrihetssystem, LOV, och just nu pågår en upphandling om att även lägga ut delar av handikappomsorgen på entreprenad." (...)

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...