MASKROSBARN AV MIN TID

måndag 19 december 2011

De "hårda" frågorna har en tendens att ta över de "mjuka" ute i kommunerna - äldrefrågan måste föras högre upp på agendan!

Nya Moderaterna jobbar vidare med politikutveckling och förnyelse. En av Nya moderaternas viktigaste frågor är äldrefrågor. Det är en välfärdsfråga som är bred, viktig och berör oss alla.
En sak som man kan se ute i kommunerna är att de "hårda" frågorna har en tendens att ta över de "mjuka" (välfärden) inom den kommunala politiken. Här är det verkligen jätteviktigt att politiken är uppmärksam på detta och för dem högre upp på agendan. För jag är ganska övertygad om att äldrefrågan kommer att vara den allra viktigaste frågan i framtiden.

Vi vet nämligen hur den demografiska utvecklingen ser ut i framtiden. Vi vet att fler människor lever längre, håller sig friskare längre och att det viktigaste är kvaliteten i välfärden. Vi vet också att vi i framtiden kommer att ha brist på omvårdnadspersonal. Enligt kommunal (2011) kommer vi år 2030 behöva nyanställa 110 000 personer inom hälso- och sjukvården och 150 000 personer inom äldreomsorgen. När man sedan tittar på prognosen för om det kommer finnas personal till detta blir det dystrare siffror.  År 1980 var det nämligen 18 000 ungdomar som i första hand valde det som kallades vårdlinjen på gymnasiet och det krävdes höga betyg för att komma in. Förra året var det bara 3 041 personer som sökte det som idag kallas omvårdnadsprogrammet. Dessa siffror måste vi tolka som en utmaning och som politiker måste vi aktivt arbeta med detta redan nu. Det handlar i huvudsak om att höja hela branschens attraktionskraft och status.

Det är många delar i äldrefrågan som vi måste prioritera ännu mer och här har kommunerna en oerhört viktig roll.
***
Under hösten har Nya moderaterna arbetat med en kampanj som haft temat äldre och arbetssättet har givetvis varit lyssnande. Företrädare runtom i landet har gjort besök och återkopplat vilka frågor och synpunkter som varit de allra viktigaste. Detta tema ska givetvis fortsätta som permanent verksamhet för oss i Karlstad eftersom vi ständigt arbetar aktivt med denna viktiga fråga.


Självklart ska vi Nya moderater fortsätta vår förnyelse genom att oupphörligen prioritera och utveckla välfärdsfrågorna. Vi ska fortsätta göra besök där vi lyssnar på medarbetare, anhöriga, kunder och patienter för att samla in information om hur vi tillsammans kan göra utveckla äldrefrågan och omsorgen till det bättre. Vi ser att frågan är oerhört viktig och att hög kvalitet ska stå i fokus!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...