MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 23 maj 2012

Ordförande Lund Kopparklint har ordet: Ett nämndsammanträde i trygghetens tecken!

Alla vill vi barnens bästa!

Det känns alltid roligt att vara delaktig när beslut tas i en enig nämnd och när dessa ska bidra till att skapa trygghet för våra medborgare. Idag tog många bra beslut i vård- och omsorgsnämnden bl.a. Värdighetsgarantierna för äldre samt en av mina största hjärtefrågor: Att vi ska jobba för att alla barn har rätt till en trygg uppväxt...

Det var i november förra året som majoriteten i Karlstad lade fram ett politiskt initiativ med förslag på en barnchecklista enligt FN:s barnkonvention. Att barn och ungdomar med särskilda behov ska ha ett större inflytande och möjlighet att kunna påverka insatser och beslut som rör dem. I dag beslutade vård- och omsorgsnämnden i Karlstads att anta förslaget som lades fram.
    – Alla barn har rätt att växa upp under trygga uppväxtförhållanden. Detta är ytterligare ett sätt att säkerställa att barn och ungdomars bästa alltid kommer i främsta rummet, säger Marléne Lund Kopparklint, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun berörs ca 200 barn och unga under 18 år av hjälp och stöd, Barnchecklistan ska vara ett arbetsverktyg för alla beslut som tas kring dessa. Målet är att barn och unga ska ges mer möjligheter och bättre förutsättningar att själva kunna vara delaktiga och påverka besluten som rör dem.

    – Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar redan idag med att barnperspektiv ska genomsyra alla våra verksamheter. Detta är ett sätt att ta ytterligare ett steg framåt, säger Marléne Lund Kopparklint.
För att säkerställa att checklistan fungerar i praktiken och inte blir en "hyllvärmare" kommer vård- och omsorgsförvaltningen att göra årliga uppföljningar av hur checklistan har används. Resultatet rapporteras till nämnden!

Detta ligger helt i linje med Nya moderaternas inriktning där vi fokuserar på fyra områden där en viktig utgångspunkt är de skillnader som finns i barns olika behov, förutsättningar och levnadsvillkor:
  • Förskolan
  • Barn som far illa
  • Barnvänliga miljöer
  • Barn som växer upp i utanförskap
Det är en självklarhet att barnkonventionens anda ska vara stark i det svenska samhället!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/m-arbetsgrupp-fokuserar-pa-barn_6880375.svdInga kommentarer:

Vivian...

Vivian...