MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 18 oktober 2011

130 män anmälde polishögskolan till diskrimineringsombudsmannen, men det blir ingen granskning.

Varför?

I min värld är det ett klockrent fall för DO men det är nämligen så att Polishögskolans antagningsenhet inte omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Vilket i sig är märkligt. Den ska väl gälla alla skolor, alla arbetsplatser samhället i stort-överallt där man kan bli diskriminerad. Ingen arbetsgivare eller skola ska kunna friskriva sig från lagar och regler?

Det var i somras som 130 män skrev till diskrimineringsombudsmannen och begärde att myndigheten skulle granska Polishögskolans antagning. De som lämnade in anmälan hade alla sökt in till polishögskolan och fått avslag och vid tre dessa tillfällen hade högskolan valt att anta hälften kvinnor och hälften män. Detta trots att närmare två tredjedelar av de som sökte var män.

Det här kvotering om något och än så länge har vi inte en lag som stödjer kvotering dvs. det borde inte vara lagligt. 

Man kan läsa mer om detta i Aftonbladets Wendela där även delar av DO:s utlåtande finns med:

"Eftersom Polishögskolan enligt lagens mening inte är en högskola kan DO inte granska polisens antagningsförfarande. Men eftersom så många män vänt sig till DO i frågan har de ändå valt att inleda en dialog med Polishögskolan. DO skriver i sitt utlåtande att de vill ”ta upp frågan om det kan finnas diskriminerande inslag eller otydliga kriterier som kan uppfattas som diskriminerande i samband med antagningen till polisutbildningen”.

Det är märkligt hur man kan få lov att diskriminera i vissa fall men inte i andra...


Kvotering...hm, nej tack!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...