MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 7 oktober 2011

Ordförande Kopparklint har ordet: Jag efterlyser restauranger i Karlstad!

På onsdag den 12 oktober (nästa vecka) bjuder vi in till ett informationsmöte för restauranger i Karlstad. Förhoppningen är att fler hakar på denna dunderidé!

Karlstads kommun vill samverka med restaurangerna i Karlstad för att bidra till att fler seniorer ska ha möjlighet att äta ute på restaurang tillsammans med andra. Kommunen bidrar med måltidsvärdar och marknadsföring mot den stora kundkretsen seniorer som finns.  

Självklart ska seniorerna i Karlstad ha en valfrihet att kunna äta ute på restaurang precis som andra. Därför vill kommunen underlätta detta bl.a. så att de känner sig trygga med att göra det. 

Vi kommer därför erbjuda restaurangerna måltidsvärdar de dagar de serverar seniorlunch. Vi kommer också marknadsföra var och när det äger rum!

Måltidsvärdarna ska kunna vara behjälpliga med att hälsa seniorer välkomna, hjälpa till att bära brickor m.m om det finns behov. 

Framförallt handlar det om att bidra till att seniorer får möjligheten att träffa andra i samband med lunch. 
Min största förhoppning är att det ska förebygga ensamhet...

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...