MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 21 april 2011

Glad påsk! Dock långt i från alla som det blir det för...

Nu är det påsklov och jag känner som vanligt ett ansvar med att lyfta frågan med hur många barn det finns runtom oss, som inte får ett lungt och roligt påsklov. Detta är nämligen en tid som många tar tillfället i akt och passar på att supa.

Hur många  barn och unga finns i din närhet där någon i deras omgivning dricker alldeles för mycket?


Samhället är idag på många sätt och vis duktiga på att erbjuda hjälp till alla dessa barn som på något sätt växer upp under otrygga omständigheter.

Att erbjuda är dock inte samma sak som att dessa barn verkligen får hjälp.

Det finns ett stort mörkertal på det som jag brukar kalla för, osynliga barn. Det är de barn som trillar genom samhällets skyddsnät och de förblir oupptäckta. De växer upp under otrygga förhållanden där kanske mamma, och/eller pappa eller någon annan i deras nära omgivning har missbruksproblem eller psykisk sjukdom.

Det finns flera undersökningar som gjorts de senaste åren och som tyder på samma sak - det är allt för höga siffror på barn som växer upp under otrygga omständigheter som förblir osynliga i vårt samhälle. De ”trillar” helt enkelt igenom kommunernas skyddsnät.

Bl.a. bekräftar IOGT-NTO:s juniorförbund Junis detta genom sin kartläggning som gjorts de senaste fem åren. 2008 svarade 261 av landets kommuner på deras enkät. Resultatet visade att 74 % av kommunerna kan erbjuda stöd men endast 2 % av de barn som växer upp i missbruksmiljö nås av hjälpen.

Flera andra undersökningar visar på samma sak. Det finns många osynliga barn i vårt samhälle som aldrig nås av den hjälp som finns.

Den stora utmaningen ligger inte i att kunna erbjuda hjälp utan den ligger i att fånga upp de som behöver hjälp. De allra flesta barn som växer upp med missbruk eller psykisk sjukdom runt sig är inte kända av socialtjänsten. Här måste vi alla bli bättre på att SE alla dessa barn.

Här ligger ansvaret hos oss alla. Inte bara hos skolan, sjukvården, polisen etc. utan hos var och en av oss.

Vi MÅSTE ställa oss frågan eller vara uppmärksam på om vi har några av dessa barn i vår egen omgivning och då våga reagera och agera. I synnerhet nu inför två storhelger.

Det är hjärtgripande när man tänker på hur många barn det finns och som i stället för att glädjas över påsklovet går med en klump i magen när de tänker på att de inte ska få vara kvar i skolan.

Skolan som kanske är den enda trygga miljön i deras tillvaro.

Det är min högsta att inte ska inte finnas osynliga barn i vårt samhälle. Även om det kanske kan känns svårt eller besvärligt att verkligen öppna ögonen och se så måste vi alla bli bättre på att göra det.

Det handlar om att vi måste börja se det osynliga…

Finns det i din närhet? Väck frågan hos andra - kopiera, klistra in, fyll på listan...
 • Finns han eller hon som alltid dricker för mycket - gör bort sig, går till ytterligheter?
 • Finns han eller hon som ofta gör något på fyllan som andra talar om i efterhand?
 • Finns paret som rykt ihop och bråkat med varandra på fyllan när du eller någon i din bekantskapskrets varit med?
 • Finns han eller hon som får black-out ibland när de dricker?
 • Finns han eller hon som flera gånger i veckan, även på vardagar, tar sig ett, som gärna blir flera, glas bara för att koppla av?
 • Finns han eller hon som du många gånger känner ett ansvar gentemot när ni tillsammans dricker?
 • Har någon av dessa personer barn? Har dessa barn gång på gång sett samma sak som du har? 
Klistra in nedanstående på din FB - status:
Finns den/de som:
-alltid dricker för mkt - gör bort sig/går till ytterligheter?
-ofta gör ngt på fyllan som andra talar om?
-rykt ihop och bråkat med andra på fyllan när du eller ngn av dina vänner varit med?
-får "black-outer"?
-flera ggr i veckan tar sig ett/flera glas för att koppla av?
-känner du ett ansvar när ni tillsammans dricker?

Har någon av dessa personer barn? Har de gång på gång sett samma sak?

  Inga kommentarer:

  Vivian...

  Vivian...