MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 26 april 2011

Månadens tänkvärda ord...

Förra månaden introducerade jag "Månadens tänkvärda ord" på min blogg. Nu är den dags för andra omgången...

De flesta kan bli chefer men det är få som är ledare....

Jag respekterar en god ledare högt. En god ledare förmår få med sig sina medarbetare på ett utvecklande sätt och bidrar till att de växer under resans gång. En god ledare leder genom att vara ett förebild och entusiasmerar sina medarbetare. En god ledare ska inte vara konflikträdd utan gripa in om det börjar "blåsa". 

Dess medarbetare ska känna en trygghet i att deras ledare är stabil och trygg för gruppen.

Jag respekterar mindre en chef som inte är en ledare dvs. en chef som saknar ledaregenskaper men som ändå fått jobbet. En chef utan ledaregenskaper sätter ofta sina egna behov framför gruppens eller uppgiften.
Åsikter ses som kritik eller som besvärande. Många gånger kvävs det eller förbises istället för att betrakta det som framförs som konstruktiv kritik som i sin tur skapar en positiv utveckling. 

En chef/ledare ska leva efter samma krav som den ställer på sina medarbetare. Det måste dock vara rimliga krav och uppnåeliga uppsatta mål. Denne måste se till vad som är rimligt för hela gruppen. Inte vad som är rimligt för sig själv. En bra chef leder och fördelar arbetet utan att detaljstyra. 

Den har förtroende för sina medarbetares egen förmåga...

Än en gång handlar det om att behandla andra med värdighet - vara lyhörd för andra människors åsikter och behov. Ha respekt för andras kunskap och kompetens - utnyttja den på ett bra sätt. Låta de som finns runtom få blomma ut för att därefter på nytt få knoppar och utvecklas vidare.

Då är man en god ledare... 

Colin Powell:

 Läs gärna mer om ledarskap i Dr Raymond Meredith Belbins bok: "Management  teams"

De nio olika ledarstilarna:
http://www.kollega.se/index.cfm?c=12541

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...