MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 14 april 2011

Självklart ska personer som är i behov av stöd och hjälp få det!

Det är en fin balansgång i vad och hur vi politiker kan och ska uttala oss. I synnerhet om vi har förtroendeuppdrag inom nämnder som berör vård- och omsorg, socialtjänst etc. Vi har de senaste två dagarna kunnat läsa i NWT ett par artiklar om en förståndshandikappad man som ska vräkas från sin bostad och hur kommunen agerar kring detta.

Jag har både blivit intervjuad av NWT och fått samtal från medborgare kring dessa två artiklar. 

Jag kan förstå att människor bli upprörda och oroliga när de läser om sådana här situationer i tidningen. Det som jag dock har sagt och som jag vidhåller när frågor kring enskilda ärenden kommer fram till mig, är att vi som har förtroendeuppdrag inom dessa områden inte kan eller ska uttala oss kring dem. Vi måste bevara andra människors integritet. Skydda dem från att uppgifter lämnas ut om dem själva och de som finns runt dem genom sekretesslagen. 

Detta innebär att vi kan inte berätta öppet vare sig vilka ärenden vi har, vilka ärenden som inkommit till oss eller vilka insatser som gjorts i enskilda fall.

Det som jag dock kan säga är att självklart ska personer som är i behov av hjälp få hjälp. I synnerhet om man har någon form av funktionsnedsättning. Exempelvis begåvningsnedsättning där en människas mentala begåvning inte utvecklats normalt och man har inte samma förutsättningar som andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor. 

Det är ingen som är i behov av insatser pga. funktionsnedsättning som ska bli hemlös. Det är också viktigt att vi mellan våra kommunala förvaltningar har ett gott samarbete kring vissa ärenden och det anser jag att vi i Karlstads kommun eftersträvar och har. Sedan kan givetvis samarbeten/dialogen mellan förvaltningar, landsting och myndigheter bli bättre och det är något som jag ser som en viktig del i mitt uppdrag.

Det är en självklarhet för mig som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden att se till att vi har väl fungerande skyddsnät i kommunen där INGEN hamnar mellan stolarna.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...