MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 10 april 2011

Trots de nedsättande uttalandena om homosexuella återinsätts SD:s nämndeman

Under gårdagen kunde man se ett inslag på TV4 om hur Sverigedemokraten Erik T Johansson återinsätts som nämndeman i Karlstads Tingsrätt.  

Det är skrämmande hur överklagandenämnden kan tycka att han respekterar människors lika värden. Han anser att homorörelsen driver sina frågor väldigt hårt och tycker inte att en liten grupp ska pådyvla oss sin kultur eller att de homosexuellas livsstil ska vara en norm. 

"Vi vill ju ha våran normala straightkultur"
Erik T Johannson uttalar sig i TV4 klippet

HBTQ–personer utsätts ständigt för kritiska uppfattningar och synpunkter från olika delar av vårt samhälle och många gånger sker det öppna trakasserier. Dessa fördomar grundas på okunskap och det är tragiskt att det förekommer hos människor i större eller mindre utsträckning. Att människor ska behöva bli kränkta för att de har en viss sexuell läggning eller för att de har en könsidentitet som inte passar in i normen är helt oacceptabelt. Förutfattade meningar mot en särskild grupp grundas på okunskap, osäkerhet och inskränkthet. Om vi vill leva i ett samhälle där alla har lika värde och respekteras för den man är, måste vi alla hjälpa till med att bekämpa fördomar.

När man dessutom läser alla andra uttalanden som Erik T Johansson gjort inser man att han helt uppenbart också står för de mest grundläggande tankarna inom modern antisemitism. När man googlar hans namn kommer det upp mycket skrämmande läsning kring hur han uttalat sig i mail och annat. 

Jag tror på yttrandefriheten. Det innebär dock inte att vi får kränka eller tala nedsättande om andra människor.

Jag tror att vi alla måste fördjupa våra kunskaper om hur diskriminering och fördomar uttrycker sig. Genom att vara uppmärksam och ta diskussionen när den uppstår i vår egen omgivning har vi kommit en bra bit på väg mot en ett jämlikare och fördomsfriare samhälle.

Erik T "Chefen" Johansson borde tänka över sina uttalanden/sitt resonemang eftersom de är kränkande och gör andra människor förbannade, sårade och ledsna. Jag tycker personligen att hans uppfattning inte främjar synen på alla människors lika värde.  

http://www.nwt.se/karlstad/article885377.ece

Enligt BRÅ anmäldes 3500 hatbrott år 2007 varav 725 stycken av dessa hade homofobiska motiv. År 2009 anmäldes 5800 hatbrott Av dessa hade 1090 homo-, bi-, hetero-, och transfobiska motiv.

Enligt en undersökning från Stockholms universitet (2005) vågar bara var fjärde polisanmäla att de utsatts för brott...

När politiker uttalar sig på detta sätt tror jag knappast att det bidrar till att detta mörkertal minskar eftersom ett av skälen till att många avstår från att anmäla är rädslan för att inte bli tagen på allvar. 

http://www.qx.se/samhalle/
http://www.dn.se/nyheter/politik/lagen-diskriminerar-fortfarande-hbt-personer

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...