MASKROSBARN AV MIN TID

lördag 16 april 2011

Nätverk för nätverkandets skull eller hur är det?

Jag är en person som för det mesta är för nätverkande MEN jag har under årens lopp blivit mer ifrågasättande och kritisk om jag fått en fråga att vara med i något.  

Varför detta då? 

Jo, det är nämligen så att jag har varit med i åtskilliga nätverk genom åren och som jag många gånger undrat vad de egentligen varit till för. Man har haft mötet för mötenas skull och inget vettigt har egentligen kommit ut av dem. Eller så har det varit mer värdefullt för några medan det inte gett särskilt mycket för andra. Idag är jag mer försiktig med att säga ja till att medverka i olika nätverk. Såvida jag inte vet vad som förväntas av mig -  "What´s in it for me..." Vad vill man uppnå? Hur har man tänkt uppnå det? Vilka mer ska sitta med i nätverket?

Man kan se nätverkande lite som ett projekt - med syfte, mål, tidsram, utvärdering, budget, projektledning...

Än en gång - VAD och HUR frågan spelar en central roll.

Jag anser att om man ska skapa ett nätverk måste man man vara väl medveten om vad syftet med det är. Ska man ha uppsatta mål? En tydlig agenda? Vad är det egentliga syftet? Efter det kan man knyta resurspersoner till det. Personer som är nödvändiga och/eller som man tror kan bidra med kreativitet, kunskap, erfarenheter.

På ett positivt sätt dock!

Jag tror också att man ska vara försiktig med att ha med samma personer i ett nätverk för länge såvida de inte tillför något värdefullt för att tjäna det syfte nätverket har. 

Man kan jämföra detta med att det finns många personer i arbetslivet som är trötta på sitt arbete. De vankar plikttroget till och från jobbet, vecka efter vecka med en enorm bitterhet i sin "ryggsäck". De är egentligen missnöjda med sin tillvaro men de hänger ändå i för att de inte vet något annat. För att det förväntas av dem. För att de byggt upp sin identitet kring det etc. Det som dock händer kring en sådan här person är att det i en slags blindhet sprids negativ energi runt dem. Som i sin tur nästlar sig fast i väggarna och hos de andra som finns runtom dem.

Detsamma kan hända i olika nätverk om de funnits under en för lång tid då det inte skett något direkt positiv utveckling utan snarare tvärtom. Eller om man från början varit otydlig med vad man ska ha det till. Eller om man har skapat det pga. rent missnöje inom något/några specifika områden. Fastnat i missnöje. Fallit offer för omständigheter, strukturer eller andra uppdiktade konstruktioner. Då handlar det om att den/de som har yttersta ansvaret för nätverket faktiskt har stake att avveckla nätverket. Därefter analysera varför det blev som det blev.

Det finns några enkla kännetecken för att se om ett nätverk stagnerat i sin utveckling eller kanske till och med blivit kontraproduktivt.

Jag tror att det är sunt att faktiskt utvärdera alla nätverk med jämna mellanrum för att se om det verkligen ger något - om det tjänar syftet...

Det man kan titta på är: 
  • Vad exakt har nätverket levererat - har det gett någon positiv effekt i relation till syftet? 
  • Har man uppnått ett eller flera av de uppsatta målen? 
Fanns det några från början? Var de  luddiga/svåra att man valde att fokusera på andra enklare saker? Var de mätbara?
  • Vad säger andra om nätverket - bra eller dåligt rykte? 
Har man tagit reda på hur andra människor som berörts av nätverket ser på det? Har människor ingen uppfattning alls för att man inte ens känner till det? 

TIPS! Gör en enklare enkätundersökning riktad till de som varit berörda av nätverket/medlemmarna/kommunerna/företagen etc.
  • Vilka är personerna som suttit med i nätverket - hur har de bidragit till att syftet med nätverket tjänats? 
Exempelvis: Kan man säga att personerna 1-10 sett till att införa verkningsfulla metoder inom sin egen organisation? Har man hjälpt andra människor att nå fram till ett mål - hur många i så fall?

Listan kan göras lång för hur man kan se på ett nätverk haft god effekt eller inte. Har det inte det måste man ta sig en allvarlig funderare på vad som gått snett? Har rätt personer suttit med? Har alla som suttit med strävat åt samma håll?  Har alla haft mandat och förtroende från respektive organisation att sitta med?

Har det överhuvudtaget funnits behov för nätverket eller har det blivit ett forum för inbördes beundran, en "klagomur" etc...

När man initialt ska skapa nätverk tror jag det viktigaste är att vara tydlig med att tala om vad syftet med det är - därefter sätta upp tydliga (helst mätbara) mål.

Är nätverket bara till för att sprida kunskap, utbyta erfarenheter bör man ändå utvärdera det med jämna mellanrum - till slut kanske nätverket uppnått sitt syfte och man bör gå vidare till nästa steg.

Så vad mer kan man tänka på och som jag sett inte fungerat bra...

...För inte in gammal ärvd skåpmat som inte haft effekt tidigare
...Uppfinn inte hjulet två gånger
...Rensa bort "surdegar"
...Uppmuntra nytänkande och för in positiv energi
...Våga vara kritisk
...Var tydlig med vem/vilka som bär ansvaret för nätverket
...Motverka medlöpare
...Lägg upp en strategi - vad förväntas? Kontakter? Affärer? Kunskap? Stimulans?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns så många nätverk som egentligen är stängda forum där man enbart sitter och klagar för varandra och sprider negativitet. Man skulle egentligen lika gärna kunna skapa en grupp på fb: "Vi som är trötta på allt men egentligen inte gör något åt det"

Anonym sa...

Ohhh, vad känsligt att beröra. Tänk vad många det är som sitter med i olika nätverk och har blivit ett med det-trots att det egentlgien inte kommer nåt positivt ur det för dem el andra/kollegor utanför "nätverket". Många nätverk är till enbart för de som är med i det. Vissa borde byta namn till stödgrupp eller handledning...

Vivian...

Vivian...